News

Easy way to speak English

By speaking better English, people all over the world can hear our voice. But, to speak better English, you need a teacher, don’t you? You need to take English classes, right?

Read more

2017-01-09 21:04:36

புதிய ஆங்கில டிப்ளோமா பாடநெறிகள் ஆரம்பமாகின்றன.........

வட இலங்கையில் புகழ்பூத்த, முன்னனி  ஆங்கில மொழி பயிற்சிக் கல்லூரியான ஈ-சிற்றி ஆங்கிலக் கல்லூரியில் புதிய  ஆங்கில டிப்ளோமா பாடநெறிகள் ஆரம்பமாகின்றன.........

Read more

2017-01-24 20:05:18

IELTS LIFE SKILLS A1 மற்றும் IELTS பரீட்சைக்காக தோற்றிய அனைத்து மாணவர்களும் சித்தி பெற்றுள்ளார்கள்!

IELTS LIFE SKILLS A1  பரீட்சைக்காக பயிற்றுவிப்பாளர் திருமதி.மயூரிக்கா றஜீவன் அவர்கள் சிறந்த அர்ப்பணிப்பான கற்பித்தல் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றார்.

Read more

2017-01-24 20:22:19