ONLINE ENGLISH COURSE


Join with online ENGLISH COURSE in E-CITY

Posted on:
2020-06-06 01:48:40

ஈ-சிற்றி ஆங்கிலக் கல்லூரியில் இணையம் ஊடாக (ONLINE ENGLISH COURSE) ஆங்கிலப் பாடநெறிகளை புதிதாக பயில விரும்பும் மாணவர்கள் கீழே உள்ள what's app இலக்கத்தில் தொடர்பு கொண்டு விபரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.  0773400418.
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 15.06.2020.
16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களே விண்ணப்பிக்கலாம். 
அலுவலக முகவரி
E-CITY COLLEGE OF ENGLISH
No-320/3, Pointpedro Road, Anaipanthy, Jaffna.
www.ecitycollege.lk