New English Language Courses start in E-CITY College of English in Jaffna


TVCE (Tertiary and Vocational Education Commission) அங்கீகாரம் பெற்ற ஆங்கில, சிங்கள மற்றும் கணனி பாடநெறிகள், சான்றிதழ்கள். (வேலை வாய்ப்புகளின் போது அதிகூடிய அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ்கள்)

Posted on:
2018-12-27 16:21:34

DIPLOMA IN ENGLISH
(03 மாதங்கள் & 06 மாதங்கள்)

A/L பரீட்சை எழுதிய மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள், மற்றும் 16 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவருக்குமான பாடநெறி 
________________________________

O/L பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கு 03 மாத பாடநெறி 
___________________________

IELTS 
IELTS LIFE SKILL A1 
Diploma in Sinhala 
Diploma in computer 
__________________________________
ஆரம்பம் : 05.01.2019 காலை 10.30 மணி
(வார இறுதி நாட்களில் நடைபெறும் பாடநெறி)

TVCE (Tertiary and Vocational Education Commission) அங்கீகாரம் பெற்ற ஆங்கில, சிங்கள மற்றும் கணனி பாடநெறிகள், சான்றிதழ்கள். (வேலை வாய்ப்புகளின் போது அதிகூடிய அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ்கள்)

வடக்கு மாகாணத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் ஒரே தெரிவு

E-CITY
COLLEGE OF ENGLISH & IT SKILLS DEVEVOPMENT 
இல. 372D, பருத்தித்துறை வீதி, ஆனைப்பந்தி, யாழ்ப்பாணம் (வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் அருகில்) 
0212217106/0773400418/0770615242/0774924166
web: www.ecitycollege.lk