English Course starts on 02.06.2018 at 10.30 ( English Courses in Jaffna)


யாழ்ப்பாணத்தில் புகழ் பூத்த ஈ-சிற்றி ஆங்கிலக் கல்லூரியில் புதிய ஆங்கில டிப்ளோமா பிரிவு ஆரம்பம்!

Posted on:
2018-05-07 14:15:35

யாழ்ப்பாணத்தில் புகழ் பூத்த ஈ-சிற்றி ஆங்கிலக் கல்லூரியில் புதிய ஆங்கில டிப்ளோமா பிரிவு ஆரம்பம்!

இந்த வருடம் A/L பரீட்சை எழுதிய, பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள், பல்கலைக்கழக, உயர் கல்வி மாணவர்கள், அலுவலர்கள், மற்றும் பெண்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த பாடநெறி!

Diploma In English 
---------------------------------
காலம்: 06 மாதங்கள்

புதிய பிரிவு ஆரம்பம்

02.06.2018 @ 10.30 மணி
(சனி/ஞாயிறு தினங்களில் காலை 10.30 - 12.30மணி வரை இடம்பெறும் )

முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட நவீன வகுப்பறை!

----------------------------------------------------------------
E-CITY 
COLLEGE OF ENGLISH 
இல.372D, பருத்தித்துறை வீதி, ஆனைப்பந்தி, யாழ்ப்பாணம். (வீரகாளி அம்மன் கோவில் அருகில்)
0212217106 / 0770610271 / 0774924166
web: ecitycollege.lk