Award Ceremony 2014 - Album

E-CITY AWARD CEREMONY @ JAFFNA TILKO HOTEL AWARD CEREMONY OF E-CITY COLLEGE OF ENGLISH & IT SKILLS DEVELOPMENT @ TILKO HOTEL ஈசிற்றி ஆங்கிலக் கல்லூரியின் விருது வழங்கும் நிகழ்வு யாழ்ப்பாணம் ரில்கோ விருந்தினர் விடுதியில். இலங்கையில் முதற்தர ஆங்கிலக் கல்லூரியாக ஈசிற்றிக் கல்லூரி மீண்டும் ஓரு முறை நிரூபிப்பு. ஈசிற்றி ஆங்கிலக் கல்லூரியின் மாபெரும் விருது வழங்கும் நிகழ்வானது யாழ்ப்பாணம் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற ரில்கோ விருந்தினர் விடுதியில் பலநூறு மாணவர்கள் புடைசூழ சர்வமதத் தலைவர்களின் ஆசீவாதங்களுடனும் சான்றோர்களின் நல் வாழ்த்துக்களுடனும் அனைவரின் பாராட்டுக்களையும் பெற்று இனிதே நிறைவுற்றது. இந்நிகழ்வு சிறப்பான முறையில் எமது கலாச்சார முறைப்படி ஓழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது.